Menu
Aktualności
O szkole
Dokumenty Szkoły
Dla rodzica
i ucznia

Nasze klasy
Pracownicy szkoły
Biblioteka szkolna
Świetlica szkolna
Organizacje
i koła zainteresowań

Osiągnięcia uczniów
Sport
Rajdy
Edukacja prozdrowotna
Innowacje
Projekty/Granty
Galeria młodego artysty
Blog
"Kolorowa dziewiątka"

50-lecie szkoły
Nasze miasto
Galeria
Kontakt
"Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły"

05.05.2014

PODSUMOWUJĄCE WARSZTATY PROJEKTU "SZKOŁA WSPÓŁPRACY"


     W poniedziałek 5 maja 2014 r. rodzice, uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim uczestniczyli w ostatnim już szkoleniu zorganizowanym w ramach projektu "Szkoła współpracy". Dzięki udziałowi w części teoretycznej i praktycznej szkoleń i warsztatów uczestnicy zdobyli niezbędna wiedzę, która z pewnością będzie wykorzystana podczas tworzenia indywidualnego programu współpracy odpowiadającego potrzebom wszystkich podmiotów współtworzących nowoczesną, demokratyczną szkołę.
     Gotowe projekty zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej i będą podlegały ocenie. Na zwycięskie szkoły i przedszkola czeka wspaniała niespodzianka - wyjazd do Londynu.
     Projekt realizowany jest od marca 2013 roku i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.


25.04.2014

Wieczór filmowy


     "Magiczne drzewo", "Pan Popper i jego pingwiny", "Klopsiki kontratakują" to tytuły filmów, których projekcja odbyła się w piątkowe popołudnie, 25 kwietnia 2014 roku. Ta propozycja spędzenia wolnego czasu przez dzieci została zrealizowana w ramach ogólnopolskiego projektu systemowego Ministerstwa Edukacji Narodowej "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły".
     Spotkanie rozpoczęło się od degustacji pysznych naleśników, które zostały przygotowane dzięki uprzejmości i zaangażowaniu pań pracujących w szkolnej kuchni.
     Po sytym posiłku uczniowie licznie zgromadzili się w salach lekcyjnych, które na chwilę zamieniły się w sale kinowe, jednak nietypowe, ponieważ na dzieci czekały wygodne materace. Po ponad godzinnym odpoczynku przed ekranem dla uczniów została przygotowana dodatkowa atrakcja - Zumba Party w piżamach, które poprowadziła pani Anna Kaczmarek, mama uczennicy klasy IIc. Dzieci z wielkim zapałem przystąpiły do rytmicznych ćwiczeń, których wykonanie wymagało doskonałej kondycji fizycznej i poczucia rytmu.
     Dzięki inicjatywnie i doskonałej współpracy rodziców, nauczycieli, uczniów oraz pracowników administracji i obsługi udało się zorganizować wieczór pełen wrażeń.
     "Cieszę się z dużej frekwencji uczniów. Dzieci były bardzo zadowolone z piątkowego, wieczornego pobytu w szkole. Duże słowa uznania należą się rodzicom, którzy aktywnie włączyli się w zorganizowanie tych działań. Po raz kolejny pokazaliśmy, że trzy najważniejsze podmioty w szkole znakomicie z sobą współgrają." - podkreśla Łukasz Mikołajczyk - dyrektor szkoły.
     Koordynatorem zadania z ramienia szkoły była wicedyrektor pani Iwona Wojciechowska.


17.03.2014

"SZKOŁA WSPÓŁPRACY"
uczniowie i rodzice kapitałem
społecznym nowoczesnej szkoły


     17 marca 2014 r. odbyły się pierwsze warsztaty w ramach projektu "SZKOŁA WSPÓŁPRACY", w których uczestniczyły powołane zespoły szkolne składające się z rodziców, uczniów oraz nauczycieli.
     Celem warsztatów było pozyskanie niezbędnej wiedzy potrzebnej do stworzenia indywidualnego programu współpracy, który będzie przekazany do Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie realizowany w naszej szkole.
     Podczas spotkania uczestnicy zaprezentowali wnioski z przeprowadzonej debaty, która odbyła się w lutym w naszej szkole, a uzyskane informacje zwrotne pozwoliły na określenie mocnych stron współpracy pomiędzy najważniejszymi podmiotami tworzącymi szkołę oraz wskazały sfery, które należy w dalszym ciągu rozwijać lub zmieniać w celu podnoszenia jakości pracy szkoły. Ponadto zaangażowane grupy wykazały się ogromną inwencją twórczą podczas projektowania "szkoły marzeń" oraz tworzenia "banku pomysłów" na wspólne działania angażujące całą społeczność szkolną, z których jeden zostanie już niebawem zaprezentowany i zrealizowany.


24.02.2014

Debata w ostrowskiej "dziewiątce"


     "Szkoła Współpracy" to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, do którego jako jedna z niewielu z naszego regionu została zakwalifikowana ostrowska "dziewiątka". W związku z tym w poniedziałek 24 lutego odbyła się w naszej szkole debata: "uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", w której wzięły udział trzy najważniejsze podmioty w działalności szkoły czyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice. Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy. Spotkanie miało na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkoły poprzez opracowanie, upowszechnienie i wdrożenie modelowych rozwiązań. Zastanawiano się nad zagadnieniami związanymi ze sprawnym funkcjonowaniem szkoły, oraz co jeszcze można zrobić aby oczekiwania rodziców jak i uczniów były możliwe do osiągnięcia. Poszczególne grupy, czyli uczniowie, nauczyciele oraz rodzice prezentowali swoje pomysły na jeszcze lepszą współpracę, dzięki którym możliwe będzie tworzenie jeszcze bogatszej oferty edukacyjnej, co ma przynieść wymierne korzyści wszystkim stronom.
     Podczas debaty zaproponowano, iż zostaną wprowadzone w naszej szkole stypendia dla najbardziej "pracowitych" uczniów za progres wyników w nauce oraz osiągnięcia sportowe. Oznacza to, że nie tylko uczniowie z najwyższą średnią będą mieli możliwość otrzymania motywatora w postaci nagrody pieniężnej lub rzeczowej. O przyznaniu tejże nagrody będzie decydowała Kapituła ds. Przyznawania Nagród powołana przez Prezydium Rady Rodziców, która opracuje regulamin oraz procedurę przyznawania stypendium i z którym zostaną zapoznani uczniowie szkoły.
     "Cieszę się, że w debata była tak konstruktywna. Fajnie widzieć wspaniałą współprace trzech najważniejszych podmiotów. Dziękuję za aktywny udział w debacie i nie ukrywam, że niektóre pomysły i sugestie wdrożymy w życie. Kolejna debata już niebawem." - podkreśla Łukasz Mikołajczyk - dyrektor "dziewiątki".


21.01.2014

SZKOŁA WSPÓŁPRACY
I etap realizacji projektu


     20 i 21 stycznia 2014r. w malowniczym Pałacu Tłokinia w Tłokini Kościelnej odbyły się szkolenia zorganizowana dla powołanych zespołów tzw. 6 RUN (2 Rodziców, 2 Uczniów i 2 Nauczycieli) w ramach realizacji ogólnopolskiego projektu "SZKOŁA WSPÓŁPRACY", do którego przystąpiła nasza szkoła.
     W projekcie, którego celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy najważniejszymi podmiotami tworzącymi oraz współpracującymi ze szkołą poprzez przygotowanie, upowszechnienie i wdrożenie rozwiązań sprzyjających rozwojowi młodego człowieka bierze udział 1034 szkół oraz przedszkoli z całej Polski w tym tylko 3 z Ostrowa Wielkopolskiego. Należą do nich: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator oraz Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.
     Podczas szkoleń reprezentanci ostrowskiej "dziewiątki"" uzyskali odpowiedzi na wiele pytań dotyczących warunków skutecznej i satysfakcjonującej współpracy, a także w jaki sposób komunikować się, aby osiągnąć założone cele.
     Zdobyta wiedza podczas I etapu realizacji projektu z pewnością zostanie wykorzystana podczas przygotowania debaty na temat współpracy w szkole. Do udziału w tym przedsięwzięciu uczniowie zaproszą przedstawicieli poszczególnych klas, rodzice - rodziców, a dyrektor - nauczycieli oraz innych pracowników szkoły. Podstawowym celem tego spotkania będzie uzyskanie informacji zwrotnej, która w efekcie pozwoli zwiększyć i umocnić aktywność wszystkich podmiotów pragnących współtworzyć nowoczesną i demokratyczną szkolę.
     "Współpraca trzech najważniejszych podmiotów tzn. uczniów, rodziców i nauczycieli w naszej szkole układa się znakomicie. Mam nadzieję, że udział w projekcie wskaże nam ciekawe i nowe kierunki współpracy. Jestem bardzo zadowolony z tego, że zostaliśmy zakwalifikowani do tego projektu." - podkreśla Łukasz Mikołajczyk - dyrektor szkoły.


18.10.2013

Inauguracja projektu
"SZKOŁA WSPÓŁPRACY"


     18 października 2013 roku w Warszawie odbyła się uroczysta konferencja otwierająca projekt "Szkoła współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły", do którego w bieżącym roku szkolnym przystąpiła ostrowska "dziewiątka". W konferencji wziął udział dyrektor szkoły Łukasz Mikołajczyk wraz z panią wicedyrektor Iwoną Wojciechowską.
     Uroczystego otwarcia konferencji dokonała pani Joanna Berdzik - Wiceminister Edukacji Narodowej, która podkreślała, że to bardzo ważny projekt dla Ministerstwa Edukacji Narodowej.
     Głównym celem projektu jest wzmacnianie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkoły. Współpraca trzech podmiotów ma również za zadanie tworzenie przyjaznej atmosfery, pomaganie w wychowaniu i uczeniu, rozwijanie kompetencji społecznych w szczególności umiejętności pracy zespołowej a także podejmowanie wspólnych działań, dzięki którym możliwe staje się tworzenie bogatej oferty edukacyjnej szkoły oraz poszerzanie zakresu jej działań.
     Udział szkoły w projekcie podzielony został na trzy etapy.
     W pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia zespoły szkolne tzw. 6 RUN (2 Rodziców, 2 Uczniów, 2 Nauczycieli) wezmą udział w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów. W skład zespołu 6 RUN naszej szkoły wchodzą:
R - Hubert Kłopocki, Agnieszka Sperling
U - Helena Staszak, Agata Mikołajczyk
N - Iwona Wojciechowska, Łukasz Mikołajczyk
     W drugim etapie w/w odbiorcy uczestniczyć będą w warsztatach, które pozwolą uczestnikom projektu zaplanować działania wzmacniające współpracę oraz opracować Program Współpracy. Ostatnim etapem będzie przystąpienie do konkursu na najlepszy Program Współpracy, a nagrodą wyjazd studyjny przedstawicieli zwycięskiej szkoły do Londynu.
     Więcej o inauguracji projektu na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: http://www.men.gov.pl02.10.2013

Ostrowska "dziewiątka" w ministerialnym projekcie


     W marcu ruszył nowy ogólnopolski projekt systemowy Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły". Jego celem jest wprowadzenie w 1034 placówkach - szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami w zakresie organizacji życia szkoły.
     Ideą projektu jest zainspirowanie środowiska szkolnego i przedszkolnego do wdrażania dobrych praktyk w zakresie współpracy w swoich placówkach, a co za tym idzie wprowadzenie trwałych zmian w postrzeganiu roli uczniów i rodziców w działaniu szkoły i przedszkola.
     Wczoraj ogłoszono listę rankingową szkół zakwalifikowanych do projektu. Z województwa wielkopolskiego wybrano tylko 93 placówki, w tym: 9 przedszkoli, 40 szkół podstawowych, 37 gimnazjów i 7 szkół ponadgimnazjalnych. Wśród wytypowanych szkół znalazły się trzy szkoły z Ostrowa Wielkopolskiego. Należą do nich: Szkoła Podstawowa nr 9, Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator oraz Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II.
     "Kluczem do sukcesu każdej szkoły jest efektywna współpraca trzech najważniejszych podmiotów szkoły: uczniów, rodziców i nauczycieli. Z wielką radością przyjąłem informację, że "dziewiątka" znalazła się na liście szkół biorących udział w tym ministerialnym projekcie. Współpraca z rodzicami i uczniami w naszej szkole układa się bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że udział w tym projekcie wskaże nam kolejne, ciekawe kierunki współpracy i będzie miejscem wymiany dobrych praktyk."- podkreśla Łukasz Mikołajczyk - dyrektor SP9.
     18 października w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca projekt.

Szczegółowe informacje na stronie: http://www.szkolawspolpracy.pl

Logo


Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz szkolny

Rada Rodziców
SP nr 9

Linki
ostrow.pl
ceo.org.pl
ko.poznan.pl
oke.poznan.pl
interklasa.pl
profesor.pl
scholaris.pl
reba.pl
enotreeday.net

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II
w Ostrowie Wielkopolskim