Menu
Aktualności
Zamówienia publiczne
50-lecie szkoły
O szkole
Dokumenty Szkoły
Nasze klasy
Organizacje
i koła zainteresowań

Pracownicy szkoły
Dla rodzica
i ucznia

Osiągnięcia uczniów
Galeria młodego artysty
Sport
Rajdy
Edukacja prozdrowotna
Projekty/Granty
Nasze miasto
Galeria
Kontakt
Aktualności

...


...


...


...

...

27.06.2014

Pożegnania nadszedł czas ...


     Dobiegł końca rok szkolny 2013/2014. Uczniowie z niecierpliwością czekali na ostatni dzwonek i rozpoczęcie wakacji. Podczas uroczystych akademii prawie pięciuset osiemdziesięciu naszych uczniów otrzymało świadectwa. Blisko dziewięćdziesięciu szóstoklasistów zostało absolwentami Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Pawła II w Ostrowie Wielkopolskim. Osiemnastu z nich otrzymało cenzurki z wyróżnieniem.
     Po dziesięciu miesiącach wytężonej pracy i nauki przyszedł długo wyczekiwany przez uczniów czas wakacji. Jednak zanim udali się na zasłużony odpoczynek uczestniczyli w uroczystym zakończeniu roku szkolnego. Wśród gości, którzy licznie przybyli na oficjalne akademie, nasze zaproszenie przyjął także Aleksander Ziobro, dyrektor Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu.
     Ostatnie dwanaście miesięcy było szczególne dla całej społeczności szkolnej, ponieważ nasza placówka obchodziła jubileusz 50-lecia istnienia. Realizowaliśmy różnorodne projekty i granty. Działające przy naszej szkole Stowarzyszenie "Ludzi dla ludzi" prowadziło wiele zadań dla dzieci, m. in. kolonie i półkolonie letnie oraz półkolonie zimowe. W 2013 roku otrzymaliśmy tytuł "Bezpiecznej szkoły" oraz zakwalifikowaliśmy się do ministerialnego projektu "Szkoła Współpracy". W roku 2013 wdrożyliśmy w naszej szkole dziennik elektroniczny. Zmodernizowaliśmy bazę placówki. Dzięki pomocy rodziców odnowiliśmy kilka sal lekcyjnych. Doposażyliśmy szkołę w szafki, pomoce dydaktyczne, przybory gimnastyczne, nowy sprzęt muzyczny i oświetlenie - podsumował kończący się rok szkolny dyrektor Łukasz Mikołajczyk.
     Dla uczniów klas szóstych był to także ostatni dzień w murach tej szkoły. Od września będą kontynuowali naukę jako gimnazjaliści. Podczas uroczystego pożegnania prawie dziewięćdziesięciu szóstoklasistów otrzymało świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, które wręczył im dyrektor placówki Łukasz Mikołajczyk. Osiemnastu szóstoklasistów zakończyło ten etap edukacji z wyróżnieniem. Otrzymali oni nagrody książkowe, a ich rodzice listy gratulacyjne. Zostały także przyznane stypendia dla uczniów, którzy w każdej z klas uzyskali najwyższy wynik na sprawdzianie szóstoklasisty. Nagroda przypadła Wiktorii Graj z klasy VI a, Weronice Zmyślonej z klasy VI b, a także Aleksandrze Juszczak, Adamowi Mrukowi oraz Adrianowi Sobeckiego z klasy VI c.
     Za bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorowe zachowanie zostali również nagrodzeni uczniowie klas czwartych i piątych. Ponadto po raz pierwszy w historii naszej szkoły zostały wręczone stypendia "Pilny uczeń". To nagroda dla tych osób, które wykazały się największą pilnością i podwyższyły swoją średnią ocen w porównaniu do poprzedniego okresu. Na poziomie klas czwartych stypendia otrzymali: Julia Igielskia, Adam Półtorak, Oskar Przegoń. Wśród uczniów klas piątych nagroda trafiła do Oliwii Samostiak, Oliwii Stempniak i Marceliny Kazojć. Na wyróżnienie zasłużyła także szóstoklasistki Aleksandra Malaczewska, Wiktoria Kościelniak oraz Izabela Matuszczak.
     Na zakończenie akademii uczniowie klasy IV d przygotowali dla swoich kolegów zabawny program artystyczny. O oprawę muzyczną uroczystości zadbał szkolny chór.
     Zakończenie roku szkolnego w klasach I-III odbyło się w trzech grupach wiekowych.      Najwcześniej na uroczystości przybyły klasy drugie, po nich trzecie i pierwsze. Wicedyrektor szkoły Maria Gryczka powitała serdecznie uczniów i rodziców oraz podsumowała rok szkolny, który obfitował w przeróżne wydarzenia. Po części oficjalnej rozśpiewani uczniowie w wakacyjnych programach artystycznych przenieśli zebranych w góry i nad morze. W salach lekcyjnych dzieci otrzymały świadectwa i nagrody za osiągnięcia w nauce.
     Wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom życzymy słonecznych i bezpiecznych wakacji, miłego wypoczynku i uśmiechu na co dzień.


26.06.2014

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE


     W roku szkolnym 2013 / 2014 odbywały się zajęcia logopedyczne dla uczniów klas II i III. Spotykaliśmy się przeważnie raz w tygodniu na zajęciach, podczas których bawiliśmy się, graliśmy, a poprzez te właśnie działania uczyliśmy się pięknie mówić.

Rzecze żaba do żyrafy,
że ten żubrzyk jest bez taty.
Mówi na to jej żyrafa:
- Tam za żytem stoi tata,
Żubrzyk sobie żyto je,
- a ty, żabo, nie rządź się!


     Te i inne wierszyki pozwalały uczestnikom zajęć logopedycznych korygować rozpoznane wady wymowy. Indywidualne ćwiczenia były źródłem nie tylko wielkiej frajdy, ale przede wszystkim korzystnie wpływały na poprawę nieprawidłowości. Przyrządy do ćwiczeń oddechowych rozwijały narządy mowy, a ćwiczenia z komputerem, grami i kartami pozwalały dziecku na utrwalanie zdobytych umiejętności, bez większego wysiłku.


26.06.2014

"Od dziś pracuję na swój sukces"
ZABAWA W TEATR


     Od końca marca uczniowie klas I-III realizowali dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania teatralne w ramach projektu systemowego "Od dziś pracuję na swój sukces". Aż 40 uczniów zapisało się do utworzonych grup prowadzonych przez panie: Małgorzatę Frąszczak, Marię Łuczak i Dorotę Nawrocką. Dwie grupy, pod znaną już w naszej szkole nazwą "Igraszka", współpracowały ze sobą, tworząc przedstawienia prezentowane szerszej publiczności. Program koła recytatorsko-teatralnego "Tuwimiada" nastawiony był na interpretację wierszy Juliana Tuwima w związku z tym, że rok 2013 został ogłoszony rokiem tego wybitnego twórcy utworów dla dzieci.
     Uczniowie uczyli się przez zabawę: poprawnej wymowy, interpretacji tekstów, ruchu scenicznego. Rozwijali swoje pasje i możliwości, wyobraźnię, wrażliwość, umiejętność współpracy w grupie. Zostali przygotowani do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym. Przełamali barierę lęku przed publicznym występem.
     Podczas zajęć zostały przygotowane spektakle: "Przepis na grzeczność", "Scenki o zdrowiu", "Królewna Śnieżka", "Ananasy z naszej klasy", "Brzechwa dzieciom" pokazane rodzicom, uczniom i przedszkolakom.
     Wystawione przedstawienia przyczyniły się do promocji naszej placówki w środowisku lokalnym i zachęciły innych uczniów do zainteresowania się teatrem.


26.06.2014

Kiermasz podręczników


     W czwartek 26 czerwca opiekunowie grupy wiekowej, Samorządu Uczniowskiego oraz uczniowie naszej szkoły zorganizowali kolejny kiermasz podręczników używanych. Dzieci doskonale sprawdziły się w roli młodych handlowców. Książki "rozchodziły się jak ciepłe bułeczki". Coroczny kiermasz cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno wśród uczniów jak i rodziców, bowiem jest doskonałą okazją, aby zakupić podręczniki w bardzo dobrym stanie po zdecydowanie niższej cenie niż w księgarniach.


26.06.2014

"Od dziś pracuję na swój sukces"
zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie


     Zajęcia dla dzieci uzdolnionych matematycznie w ramach projektu systemowego "Od dziś pracuję na swój sukces" trwały od kwietnia 2013 roku do kwietnia 2014 roku dla uczniów klas drugich i trzecich, natomiast od grudnia 2013r. do czerwca 2014r. dla pierwszoklasistów . Przeznaczone były dla dzieci uzdolnionych matematycznie, które chciały rozwijać swoje zainteresowania i umiejętności matematyczne.
     Zajęcia odbywały się regularnie według wcześniej ustalonego harmonogramu. Miały na celu poszerzenie oraz pogłębienie wiadomości i umiejętności matematycznych wykraczających poza program nauczania. Wpłynęły na rozwijanie uzdolnień, logicznego i twórczego myślenia oraz kształtowanie pozytywnej motywacji do podejmowania zadań wymagających większego wysiłku intelektualnego. Koncepcja tych zajęć opierała się na założeniu, iż uczeń umiejętnie naprowadzony, aktywizowany, zachęcany do podejmowania inicjatywy i realizowania własnych pomysłów - sam odkryje właściwe rozwiązanie.
     Uczniowie podczas zajęć pracowali samodzielnie, a także współpracowali w grupie. Chętnie poznawali zagadnienia matematyczne poprzez korzystanie z edukacyjnych gier matematycznych oraz z narzędzi TIK - komputerów, tabletów i tablicy interaktywnej. Zdobywane przez uczniów umiejętności podniosły ich kompetencje matematyczne, wzmocniły ich poczucie własnej wartości i pewność siebie. Wielu z uczestników osiągnęło sukcesy w konkursach matematycznych. Życzymy im powodzenia w nowym roku szkolnym!


25.06.2014

Koncert "Małe serca dla wielkich serc"


Życie to echo,
co wysyłasz - wraca,
to co widzisz w innych,
istnieje w Tobie...

     Świat nieustannie gdzieś się spieszy. A czas jak zawsze "płynie" tak samo, ani powoli, ani szybko. Po prostu swoim własnym tempem. Kartki zrywane z kalendarza, przypominają, że kolejny rok szkolny zbliża się ku końcowi. Jak zwykle były to miesiące wytężonej pracy, innowacyjnych działań i radości z osiągniętych celów.
We wtorkowy i środowy wieczór odbył się kolejny już koncert z cyklu "Małe serca dla wielkich serc". W realizację artystycznego przedsięwzięcia dedykowanego rodzicom i darczyńcom włączyli się uczniowie i nauczyciele. Przy dźwiękach nastrojowej muzyki zaproszeni goście z rąk dyrektora szkoły pana Łukasza Mikołajczyka odebrali podziękowania i kwiaty.
     Licznie zebrani rodzice, ich uśmiechnięte i zadowolone twarze i łzy wzruszenia utwierdzają nas w przekonaniu, że w naszej szkole doskonale - niczym puzzle - układa się współpraca trzech podmiotów: Uczniów - Nauczycieli oraz Rodziców.
     Zgadzamy się z nauczycielką naszej szkoły Asią Mocek, która na zakończenie zaśpiewała, " Cudownych rodziców mam, przyjaciółmi moimi są.."
Drodzy Rodzice dziękujemy za to, że jesteście naszymi Przyjaciółmi.


25.06.2014

"Od dziś pracuję na swój sukces"
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu


     Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu w ramach projektu systemowego "Od dziś pracuję na swój sukces" trwały od kwietnia 2013 r. do lutego 2014 r. Przeznaczone były dla uczniów klas I - III, u których zdiagnozowano indywidualne potrzeby i problemy, mogące stanowić istotną barierę w dalszym rozwoju. Miały na celu usprawnianie opóźnionych i zaburzonych funkcji percepcyjno - motorycznych oraz przywrócenie u uczniów właściwych postaw wobec nauki, a także rozbudzenie poczucia własnej wartości i stworzenie możliwości osiągania sukcesu. Odbywały się regularnie według ustalonego harmonogramu.
      Zajęcia pozwoliły na przezwyciężanie trudności w opanowaniu umiejętności czytania i pisania. Wzbogacały słownictwo oraz rozwijały zdolności poznawcze. Zajęcia opierały się głównie na aktywności uczniów. Wykorzystanie różnorodnych metod i form pracy: zabawy, pracy z tekstem, swobodnej twórczości, a także technologii informacyjnej, wpłynęło na rozwój zainteresowań dzieci oraz lepsze przyswajanie wiedzy i eliminowanie deficytów.


24.06.2014

"Das Bild der Anderen"
upominki od francuskich partnerów


     Zgodnie z obietnicą uczniowie biorący udział w projekcie "Das Bild der Anderen" realizowanym w języku niemieckim ze szkołą College Julles Valles z Choisy le Roi z Francji otrzymali pamiątkowe upominki od swoich partnerów. Były wśród nich zarówno przedmioty wykonane samodzielnie, jak i takie, które związane były z zainteresowaniami uczniów. Nie zabrakło także symboli Francji - wieżyczek Eiffla w miniaturowej wersji (taką otrzymał każdy uczestnik projektu), czy też pozytywek z melodią "Marsylianki" - hymnu Francji.
     Zadania projektowe - listy e-mail moderowane przez nauczycieli języka niemieckiego - były uzupełnieniem treści realizowanych podczas zajęć dodatkowych z języka niemieckiego dla klas piątych i szóstych. Uczestnikom zajęć należą się podziękowania za zaangażowanie i wcielenie w czyn poniższych słów:

Niemożliwe! Tak się nie da!
Nie! Możliwe! Czasem trzeba!
Wyjść poza ram struktury,
By z lotu ptaka spojrzeć na góry.

     Pięknie, że podejmowaliście w Waszych listach próby wyjścia poza ustalone schematy, co nadawało im osobisty charakter. I o to właśnie chodziło!


24.06.2014

Podsumowanie nauki w klasach IV - VI


     We wtorek 24 czerwca na godzinie wychowawczej klas IV - VI odbył się apel podsumowujący rok szkolny 2013/2014. Dyrektor szkoły pan Łukasz Mikołajczyk przedstawił wyniki nauczania, zachowania oraz frekwencję w tej grupie wiekowej. Zgromadzeni uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną, dzięki której mogli porównać średnie z poszczególnych przedmiotów i klas, roczną frekwencję dzieci, a także ich rodziców na zebraniach z wychowawcami.
     Podczas apelu uczniowie zostali nagrodzeni za udział w licznych konkursach przedmiotowych: Szkolnym Konkursie Krajoznawczym "Śladami J. Przebendowskiego", Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym "Ekotest"", Szkolnym Konkursie Matematycznym dla klas IV-V, Konkursie Matematycznym "Kangur 2014", Szkolnym Konkursie Języka Ojczystego "Z językiem polskim na Ty", konkursie na logo komersu. Nagrodzeni zostali także laureaci najlepszych stoisk prezentowanych w "Dniu Pasjonata" oraz w "Dniu Europejczyka". Dyplomy i drobne upominki zostały wręczone klasom, które uzyskały najlepsze wyniki w zbiórce surowców wtórnych oraz akcji charytatywnej "Gorączka złota". Pani Renata Sikora, pracująca w szkolnej bibliotece nie zapomniała o pracowitych dziewczynkach działających w Szkolnym Kółku Bibliotecznym, którym wręczyła dyplomy i nagrody książkowe, a uczestnicy programu "Poczytaj mi przyjacielu" otrzymali zaświadczenia z Centrum Edukacji Obywatelskiej.
     Na zakończenie dyrektor życzył wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji.


24.06.2014

Podsumowanie nauki w klasach I - III


     Występ "Małego Teatrzyku" (opiekun - pani Renata Celmer) rozpoczął ostatni w tym roku szkolnym apel. Artyści wprowadzili widzów w tematykę wakacyjną i przypomnieli wszystkim jak należy dbać o środowisko. Bezpieczeństwo to ważny temat poruszany przy wielu okazjach, szczególnie przed wyjazdem na wakacje. Jak zachować się nad wodą, w górach, na jezdni, mówili uczniowie klasy II c (wychowawca - pani Dorota Nawrocka). Warto skorzystać z ich porad i spędzić lato radośnie i beztrosko.
     Tradycyjnie na podsumowującym apelu laureaci wielu konkursów otrzymali dyplomy i nagrody książkowe.
     Oklaskiwano tych, którym dopisało zdrowie i nie opuścili żadnego dnia w ciągu całego roku. Uczniowie z wzorową frekwencją zostali nagrodzeni słodyczami. Największymi zbieraczami złota okazały się klasy II c, III b, III a, c i d. W zbiórce nakrętek wyróżniła się klasa II a, baterii - III a, a makulatury - II c. Potem kolejno wyróżniono laureatów wielu konkursów. Nagrody wręczali: wicedyrektor szkoły pani Maria Gryczka i nauczycielki, które organizowały eliminacje. Ciekawe książki i kolorowe dyplomy powędrowały do zwycięzców szkolnego etapu "Z lekturą za pan brat". I miejsce w konkursie pięknego czytania zajęła reprezentacja klasy III c, drugie miejsce III b i e. Uczniowie klas trzecich zostali wyróżnieni za prowadzenie najciekawszych zeszytów lektur. Prace plastyczne sześciorga uczniów wykorzystane do prezentacji na temat legendy o ostrowskich wiatrakach zdobyły nagrodę i opublikowano je na platformie supermemo.net.pl. Wielkie owacje otrzymali uczniowie najbardziej lubiani w szkole, wybrani przez rówieśników w zabawach świetlicowych. Tytuł Super Bohatera Świetlicowej Gromady zdobył Piotr Olszak z klasy III c, stawiany jako wzór grzeczności, kultury i koleżeństwa.
     Z żalem pożegnaliśmy klasy trzecie, które odchodzą do starszej grupy wiekowej, a wicedyrektor szkoły - pani Maria Gryczka życzyła wszystkim wspaniałych wakacji i szczęśliwych powrotów.


23.06.2014

KONKURS JĘZYKA NIEMIECKIEGO "VADEMECUM JUNIOR"


     Przygotowania do zmagań w języku niemieckim zaowocowały sukcesem uczennicy klasy VI b - Izabeli Matuszczak, która w czerwcu reprezentowała naszą szkołę w I KONKURSIE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO "VADEMECUM JUNIOR", zorganizowanym przez II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Reymonta w Ostrowie Wielkopolskim i zajęła II miejsce. Serdecznie gratulujemy i życzymy niesłabnącego zapału w zdobywaniu wiedzy z zakresu języka niemieckiego!


22.06.2014

"Od dziś pracuję na swój sukces"
ZAJĘCIA GIMNASTYKI DLA DZIECI Z WADAMI POSTAWY


     Szybki rozwój współczesnej cywilizacji pociąga za sobą przeobrażenia w środowisku otaczającym dziecko. Tryb jego życia ulega dość istotnej zmianie. Następuje spadek udziału ruchu w życiu codziennym. To zjawisko wpływa niekorzystnie na prawidłowy rozwój dziecka. Powoduje ono obniżenie sprawności, wydolności fizycznej i odporności organizmu. Konsekwencją tego są również odchylenia od prawidłowej postawy ciała.
     Chcąc zapobiec istniejącym wadom postawy ciała, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla dzieci z wadami postawy w ramach projektu systemowego pn. "Od dziś pracuję na swój sukces" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX.
     Celem tych zajęć była pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy, korygowanie zaburzeń statyki ciała, wzmacnianie partii mięśni osłabionych, wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy, poprawianie sprawności fizycznej i koordynacji ruchowej.
     Dzieci skierowane na te zajęcia przez lekarza oprócz zajęć prowadzonych w szkole, korygowały swoją postawę ciała w różnych miejscach. Odwiedziły "Fitness Club" pod chmurką, gdzie miały okazję korzystać ze sprzętu sportowo - rehabilitacyjnego oraz dbały o swoje zdrowie w naturalnym środowisku, jakim był na przykład las. Największą jednak atrakcją dla uczestników tych zajęć były ćwiczenia na basenie, które były doskonałą formą czynnego korygowania wad postawy. Środowisko wodne stwarza dla gimnastyki korekcyjnej nieocenione możliwości. Efektywność oddziaływań może być znacznie zwiększona, a ćwiczenia stają się ciekawsze, mniej męczące i bardziej atrakcyjne.
     Organizując specyficzny rodzaj zajęć, szkoła dba o zdrowie dziecka, czego życzymy wszystkim uczniom naszej szkoły, a okres wakacji - przebywanie na świeżym powietrzu, niech sprzyja kształtowaniu zachowań prozdrowotnych.


20.06.2014

"Od dziś pracuję na swój sukces"
zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami
w nauce czytania i pisania


     Opanowanie umiejętności czytania i pisania to jeden z najważniejszych elementów, który gwarantuje uczniom osiąganie dobrych wyników w nauce. Zdarza się jednak, że opanowanie niektórych umiejętności należy do najtrudniejszych zadań w pierwszym etapie nauczania, dlatego w naszej szkole odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Zajęcia dla uczniów klas I odbywały się raz w tygodniu od listopada do maja. Podczas zajęć stosowano aktywizujące metody nauczania, kształtowano gotowość do rozpoczęcia nauki czytania i pisania. Usprawniano funkcje percepcyjno - motoryczne, doskonalono umiejętności poprawnego mówienia. Udział uczniów zajęciach dał im możliwość rozwijania twórczego, myślenia i wyobraźni, budowania wiary we własne siły oraz aktywizował ich do pokonywania trudności.


20.06.2014

"Od dziś pracuję na swój sukces"
ZAJĘCIA MATEMATYCZNE


     W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole, w ramach projektu systemowego pn. "Od dziś pracuję na swój sukces" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, odbywały się zajęcia dla dzieci mających trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasach pierwszych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu według ustalonego harmonogramu. Głównym celem było utrwalanie podstawowych wiadomości i umiejętności szkolnych, a także zachęcanie dzieci do podejmowania różnorodnych działań matematycznych. Podczas zajęć stosowana była indywidualizacja pracy z uczniem. Poprzez wykorzystanie różnorodnych metod, środków dydaktycznych uczniowie spędzali czas bawiąc się i ucząc jednocześnie.


18.06.2014

"KOLOROWY SAMOCHODZIK"


     W środowe popołudnie nasi uczniowie mieli okazję uczestnictwa w niezwykle ciekawych zajęciach kształcących wyobraźnię i kreatywność oraz rozwijających pasje motoryzacyjne. Mowa tu o VI warsztatach z Artystką ,,Kolorowy Samochodzik,, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Automobilklub Ostrowski we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego, Urzędem Miejskim w Ostrowie Wlkp. oraz Pracownią Artystyczną UNIKAT.
     Odwołując się do wiedzy związanej z rozwojem techniki i motoryzacji uczniowie tworzyli szkice, a potem zgodnie z nimi lepili i rzeźbili z gliny modele zabytkowych pojazdów. Wszystko działo się pod czujnym okiem artysty - plastyka, rzeźbiarki Agnieszki Lisiak ,,Skórka'' dzięki której poznawali warsztat rzeźbiarza i ceramika, techniki rzeźbiarskie i ceramiczne a także słownictwo związane ze sztuką.
     Najmłodszymi uczestnikami warsztatów okazały się uczennice Weronika Kurczaba i Gabrysia Łyszczak (z kl. I e - opiekun Danuta Czesyk), które samodzielnie wykonały fantastyczne wehikuły według własnych pomysłów. Klasy starsze reprezentowały Agata Mikołajczyk i Michella Pilarska (z kl. V b - opiekun Danuta Czesyk), które w Pracowni Artystycznej Rzeźby i Ceramiki czuły się jak przysłowiowe ,,ryby w wodzie''. Ulepione dzieła czeka teraz wypalanie w piecach elektrycznych oraz szkliwienie podczas drugiego spotkania w pracowni w czwartek, 26 czerwca. Wykonane prace samochodów wezmą udział w Konkursie rzeźbiarsko - ceramicznym, którego wyniki poznamy we wrześniu.


17.06.2014

Mili goście...


     Na stałe do kalendarza "dziewiątki" wpisały się czerwcowe spotkania z przyszłymi pierwszoklasistami. W tym roku, rekordowo liczna grupa dzieci, podzielona na dziewięć klas, przybyła do naszej szkoły, by poznać swoich nauczycieli, no i oczywiście... koleżanki i kolegów. Spotkania odbyły się w trzech grupach, w ciągu dwóch dni.
     Zgromadzeni w sali gimnastycznej goście obejrzeli występy grupy teatralnej "Igraszka" , składającej się z uczniów klas: I a i III c, pod kierunkiem pań: Małgorzaty Frąszczak i Marii Łuczak. Następnie zostały wyczytane listy uczniów i przedstawione wychowawczynie, które zabrały dzieci do sal lekcyjnych. Po krótkiej wędrówce, mającej na celu zwiedzenie najważniejszych miejsc w budynku, nowi "uczniowie" mogli wreszcie usiąść w ławkach, poznać wychowawcę, przedstawić się i zadać wszystkie pytania, które nurtują przyszłych uczniów. W tym czasie dyrektor szkoły - pan Łukasz Mikołajczyk zapoznał rodziców z organizacją roku szkolnego i planami na przyszłość. Rodzice otrzymali pakiet niezbędnych wiadomości na temat przygotowania dzieci do szkoły, a milusińscy - kolorowe foldery i smaczną niespodziankę.
     Do zobaczenia we wrześniu!


16.06.2014

IV Ostrowski Dzień Recyklingu


     16 czerwca 2014 r. na terenie Kompleksu Rekreacyjnego "Piaski - Szczygliczka" odbył się po raz czwarty Dzień Recyklingu, którego gospodarzem była Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski i Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami "MZO" S.A. Do udziału w nim zaproszono uczniów klas drugich z ostrowskich podstawówek oraz laureatów "Listów dla Ziemi" ze szkół podstawowych i gimnazjów. Dzieci wzięły udział w przedstawieniu "Wielkie psotki małej Dorotki", w którym poruszono zagadnienia dotyczące segregacji odpadów, recyklingu, symboli ekologicznych i zdrowego odżywiania się.
     W drugiej części na scenę weszli autorzy listów, którzy z rąk Zastępcy Prezydenta Ostrowa, pana Stanisława Krakowskiego otrzymali dyplomy i nagrody za zajęte miejsca. W grupie uczniów z naszej szkoły w kategorii klas I - III: I miejsce przypadło Idze Migaszewskiej (kl. 3c), II - Paulinie Jaros (kl. 1b), a III - Róży Małeckiej (kl. 1c), wyróżnienia otrzymały: Julia Myszkowska (kl. 1a) i Anna Hojnus (kl. 1d). W grupie dzieci z klas IV - VI: I miejsce zajęła Julia Spychała (kl. 6c), II - Weronika Kątna (kl. 5c), III - Aleksandra Kaczmarek (kl. 6a), wyróżnienia trafiły do Agaty Mikołajczyk (kl. 5b) i Dawida Pawlaka (kl. 4b).
     Trzecia część Dnia Recyklingu należała do drugoklasistów, którzy wzięli udział w przygotowanych dla nich konkursach. Układali puzzle, nawlekali plastikowe nakrętki na sznurek oraz rozwiązywali kalambury. Nasza klasa 2c starała się bardzo sprostać postawionym przed nimi zadaniom. W efekcie znalazła się tuż za podium i otrzymała wyróżnienie. W międzyczasie każdy mógł zabrać udział w rozwiązywaniu rebusów, nagrodą były gadżety z MZO oraz poczęstować się pyszną drożdżówką i wodą. Czas spędzony na terenie ośrodka szybko minął. Wszyscy bardzo zadowoleni wrócili do szkoły.


14.06.2014

JABŁKOWO, CZYLI ZDROWO!


     Od marca br. Stowarzyszenie "Ludzie dla ludzi" realizuje projekt "Rajdy - wypoczynek, edukacja, profilaktyka zdrowia", w którym została powiązana aktywność fizyczna z edukacją prozdrowotną, historyczną i patriotyczną. Szóstoklasiści odbyli już zajęcia dotyczące XVIII - wiecznego Ostrowa, nieco starsi uczniowie uczestniczyli w rajdzie śladami Przebendowskiego, a w sobotę 14 czerwca została zorganizowana impreza dla najmłodszych uczniów naszej szkoły.
     Jabłkowy Piknik Rodzinny rozpoczął się od aktywności fizycznej - grupa uczniów z klas: 1c i 2c razem ze swoimi rodzinami i nauczycielami odbyła rajd do Parku 600-lecia, którego zwieńczeniem były rozgrywki sportowe na "Orliku".
     Kiedy nieco zmęczeni, ale zadowoleni wrócili do szkoły, w stołówce szkolnej czekała już prawdziwa jabłkowa uczta. Dzięki wytężonej pracy klasowych mam, pod dowództwem szefowej kuchni p. Ulki Pawlak na stołach pojawiły się prawdziwe owocowe cuda, a w roli głównej tak lubiane przez dzieci naleśniki.
     Po pożywnym, a co najważniejsze zdrowym posiłku, uczestnicy pikniku, zgodnie ze swoimi upodobaniami, podzielili się na dwie grupy. Artyści zajęli się tworzeniem malarskich arcydzieł na konkurs pod hasłem "Nasza rodzina dba o zdrowie!", a sportowcy relaksowali się na boisku wielofunkcyjnym. Miło było popatrzeć, jak całe rodziny, nawet trzypokoleniowe, wspólnie, twórczo i aktywnie spędzają czas.
     Podsumowanie imprezy uświetnił występ grupy teatralno - recytatorskiej TUWIMIADA, po którym wszystkim rodzinom zostały wręczone pamiątkowe dyplomy. Wreszcie nastąpił moment, na który wszyscy czekali z niecierpliwością - ogłoszenie wyników konkursu plastycznego. Jury miało bardzo trudne zadanie, gdyż wszystkie prace były wspaniałe, ale po burzliwej naradzie wybrano laureatów. Trzy równorzędne pierwsze miejsca przyznano rodzinom: Laury Szymankiewicz, Łukasza Mikołajewskiego i Oliwii Boreckiej. Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz kosze owoców.
     To pełne pozytywnych emocji spotkanie było ostatnim w tym roku szkolnym przedsięwzięciem projektu "Rajdy - wypoczynek, edukacja, profilaktyka zdrowia", który został dofinansowany przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. "Kropka nad i" zostanie postawiona we wrześniu podczas imprezy podsumowującej na Piaskach.
     Koordynatorkami projektu są: Maria Gryczka i Ewa Nawrocka.


12.06.2014

XII Zjazd Rodziny Szkół im. Jana Pawła II
Diecezji Kaliskiej


     Dziś przedstawiciele ostrowskiej dziewiątki uczestniczyli w spotkaniu szkół papieskich Diecezji Kaliskiej. Tegoroczny zjazd zaplanowano w Ostrzeszowie, a gospodarzem było Gimnazjum im. Karola Wojtyły.
     Obchody uroczystości rozpoczęły się w szkole, gdzie każda przybyła delegacja otrzymała pamiątkowe foldery promujące piękno ziemi ostrzeszowskiej. Następnie poczty sztandarowe szkół im. Jana Pawła II, uczniowie oraz zaproszeni goście uczestniczyli we mszy świętej w kościele p.w. Chrystusa Króla pod przewodnictwem ordynariusza Diecezji Kaliskiej księdza biskupa Edwarda Janiaka. Po zakończeniu eucharystii uczestnicy zjazdu zostali zaproszeni do Ostrzeszowskiego Centrum Kultury, gdzie obejrzeli spektakl oparty na motywach utworu Karola Wojtyły pt. "Przed sklepem jubilera". Dalsza część spotkania odbywała się na dziedzińcu usytuowanym obok Baszty Kazimierzowskiej, będącej obecnie jedynym zachowanym elementem po dawnym zamku z czasów Kazimierza Wielkiego. W plenerze wszystkie szkoły przybyłe na zjazd zaprezentowały postacie i działania wybranych świętych. Zadanie zainicjowane przez gospodarzy spotkało się z aprobatą rodziny szkół i dzięki temu lepiej poznaliśmy m.in.: pierwszego papieża, czyli św. Piotra, zakonnika św. Ojca Pio, księżnę św. Jadwigę Śląską, lekarkę św. Joannę Berettę Molla, księdza Jana Vianney. Nasza szkoła przygotowała informacje na temat Matki Teresy z Kalkuty, której postać w formie dziennikarskiego wywiadu przedstawili: Helena Staszak i Dominik Połomski.
     Wszystkie zjazdy rodziny szkół papieskich sprzyjają integracji społeczności uczniowskich, poszanowania wartości chrześcijańskich i krzewienia wiary. Tegoroczne spotkanie utwierdziło nas w przekonaniu, że jesteśmy powołani do poszukiwania dróg wiodących ku świętości bez względu na to, ile mamy lat, gdzie żyjemy, czym się zajmujemy.


11.06.2014

Biwak czytelniczy


     11 czerwca na Stanicy Harcerskiej na Piaskach Szczygliczce w Ostrowie Wielkopolskim odbył się biwak czytelniczy, który zorganizowany został w ramach międzyszkolnego projektu bibliotek szkolnych przebiegającego pod hasłem "Czytaj - bądź trendy". Biwak zorganizowany został przez nauczyciela - bibliotekarza Gimnazjum nr 4 - panią Monikę Płonkę. W imprezie udział wzięli uczniowie szkół podstawowych (SP 1, SP 5, SP 7, SP 9, SP ZSSS) i gimnazjów (Gim. 1, Gim.4, Gim. ZSSS) oraz harcerze (ze szczepu Szuwary i Wigry). W sumie ponad 80 osób.
     Uczestnikami biwaku byli miłośnicy książek i biblioteki. Podczas tego wydarzenia mieli okazję do grupowych i indywidualnych rozmów o książce i literaturze oraz do prezentacji własnych zbiorów i ulubionych książek. Naszą szkołę godnie reprezentowały uczennice z koła bibliotecznego: Karolina Stasiek i Oliwia Samostiak z kl. V a oraz Weronika Zmyślona i Izabela Matuszczak z kl. VI b, a także miłośnicy japońskiej mangi - Leon Kruszyna i Dawid Bothur, uczniowie kl. VI b.
     Biwak czytelniczy rozpoczął się od własnoręcznego wykonania identyfikatorów i wspólnych zabaw integracyjnych. Dalszym punktem programu było spotkanie autorskie z druhem Zbysławem Jeżewskim, który od 12 lat łączy dwie pasje - harcerstwo i pisarstwo.
     Wszyscy wzięli także udział w przygotowanym przez harcerzy biegu patrolowym, którego zadania związane były z literaturą. Często wymagały odnalezienia informacji w słownikach, poradnikach i innych źródłach informacji. Dzięki bogatej, czytelniczej wyobraźni dwukrotnie uczestnicy angażowali się w grę fabularną RPG prowadzoną przez uczniów Gimnazjum nr 4.      Biwak był okazją do obejrzenia przedstawienia "Bronimy książki z obrazkami", które wystawiło koło biblioteczne z SP 1. Można było również wykonać zakładki metodą plecionek z muliny lub decoupage. Był także czas na wspólne tańce, gry i zabawy na świeżym powietrzu. Cała impreza zakończyła się ogniskiem, wspólnymi śpiewami oraz pieczeniem kiełbasek. Podczas ogniska został podsumowany bieg patrolowy. Poza tym rozdano podziękowania, dyplomy i drobne upominki.
     Wszyscy bardzo zmęczeni (biwak trwał od 1000 do 2200) rozchodzili się jednak z żalem, pełni wrażeń, nowych umiejętności oraz nowo zawartych znajomości i z nadzieją, że może spotkają się za rok na podobnej imprezie czytelniczej.


11.06.2014

Learn English - play with English
Kolejny raz podium!


     Dnia 11 czerwca 2014 r. uczniowie naszej szkoły: Karolina Maleszka kl. VI c, Agata Mikołajczyk kl. V b oraz Wojciech Gromski kl. V b, wzięli udział w międzyszkolnym konkursie języka angielskiego zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim. Formuła konkursu zakładała współpracę w 3 - osobowych zespołach, które brały udział w różnego rodzaju grach i zabawach językowych. Konkurs był sporym wyzwaniem, jednakże reprezentanci "dziewiątki" świetnie zaprezentowali swoje umiejętności językowe i zajęli III miejsce. Dzieci sumiennie przygotowywały się do konkursu pod opieką pań: Justyny Perz i Iwony Wojciechowskiej.


10.06.2014

Znamy wyniki...


     We wtorek 10 czerwca w sali gimnastycznej odbył się apel, na którym zebrali się najstarsi uczniowie grupy wiekowej klas IV-VI. Dyrektor szkoły w formie prezentacji multimedialnej przedstawił uczniom klas szóstych informacje o wynikach sprawdzianu.
     Z trzech klas szóstych najlepiej sprawdzian napisała klasa VI c, która osiągnęła średni wynik 27,67 punktów. W nagrodę na ręce przewodniczącego klasy dyrektor przekazał kupony na lody dla każdego ucznia. Klasa VI a uzyskała średnią 24,37 pkt., a klasa VI b średnią 22,62 pkt..
     Najwyższy wynik wśród piszących uczniów poszczególnych klas zdobyli:
Wiktoria Graj z klasy VI a - 40 punktów
Weronika Zmyślona z klasy VI b - 38 punktów
Juszczak Aleksandra, Mruk Adam i Sobecki Adrian z klasy VI c - 39 punktów.
     Na stronie www.oke.poznan.pl w zakładce "serwis uczniów i absolwentów" można zapoznać się z własnymi wynikami ze sprawdzianu. Dostęp do danych wymaga założenia indywidualnego konta użytkownika.


09.06.2014

Kolejne "Spotkanie w bibliotece z..."


     Cykliczne spotkanie z zaproszonym gościem w bibliotece szkolnej przyciągnęło po raz kolejny małych czytelników, którymi tym razem były dzieci należące do Koła Małych Przyjaciół Książek. Swoją obecnością zaszczycił nas pan Łukasz Mikołajczyk, dyrektor naszej szkoły. Pan dyrektor jest wielkim miłośnikiem czytelnictwa i literatury.
     Na początku spotkania nasz wyjątkowy gość przeczytał zgromadzonym dzieciom opowiadanie Wandy Chotomskiej pt. "Smok ze smoczej jamy". Dodatkową atrakcją były wyświetlane na tablicy interaktywnej oryginalne ilustracje Edwarda Lutczyna, które wzbudziły spore zaciekawienie wśród dzieci. Po wysłuchaniu legendy nadszedł czas na zadawanie pytań. Pan dyrektor cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał na wszystkie.
     Spotkanie stało się okazją do podsumowania całorocznej pracy Koła Mali Przyjaciele Książek. Wszyscy uczestnicy otrzymali z rąk pana dyrektora pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki. Natomiast czworo uczniów z klasy I b zostało uhonorowanych specjalnymi nagrodami książkowymi za wzorowe prowadzenie zeszytów lektur. Wyróżnienia trafiły do Julii Pulikowskiej, Amandy Wasilewskiej, Magdaleny Grzeli i Maksymiliana Sikory.
     Miła wizyta dobiegła końca, jednak zgodnie z zapowiedzią pana dyrektora Łukasza Mikołajczyka, nie było ono ostatnim spotkaniem z tego cyklu. W radosnym nastroju uczestnicy rozstali się i już czekają na kolejną czytelniczą wizytę.


09.06.2014

Mistrz Ortografii 2014


"Błąd w mowie i piśmie
to jak brzydka plama
na fotografii matki,
którą kochasz".

     Tygodnie przygotowań, wiele dyktand i testów "najeżonych" trudnościami ortograficznymi i upór w dążeniu do wyznaczonych celów, tak w skrócie można scharakteryzować konkursowe zmagania uczniów ubiegających się o zaszczytny tytuł "Mistrza Ortografii". Najlepsi z najlepszych dobrnęli do finału, po którym nie pozostało już nic innego, jak tylko z niecierpliwością czekać na wyniki.
     Uroczyste podsumowanie Konkursu Ortograficznego odbyło się 9 czerwca w Forum Synagoga. Uczniowie szkół podstawowych zostali nagrodzeni w dwóch kategoriach wiekowych. W gronie laureatów znalazł się Jakub Rataj z klasy III e. Finalistką w grupie klas IV - VI została Weronika Kątna - uczennica klasy V c. Cieszymy się z dotychczasowych osiągnięć naszych wychowanków i życzymy im kolejnych sukcesów.
     Wszystkim tym, którzy wzięli udział w tegorocznych zmaganiach konkursowych serdecznie gratulujemy i jesteśmy dumni, że podejmują kolejne wyzwania. Każdego dnia i w każdej chwili warto bowiem "chwycić wiatr w żagle i wyruszyć w podróż po oceanie codziennych wyzwań", bo bez względu na wynik, najważniejsze jest to, że daliśmy z siebie wszystko!


09.06.2014

MATEMATYCZNE SUKCESY


     16 marca najlepsi matematycy z klas II - VI wzięli udział w konkursie Kangur Matematyczny. Obecnie zostały ogłoszone zostały wyniki tego konkursu. Aż dziewięcioro uczniów naszej szkoły otrzymało wyróżnienie. Są to:
Jakub Rataj - klasa III e
Marcin Jasiak - klasa IV a
Kinga Chmielewska - klasa IV
b Konrad Buczkowski - klasa IV a
Tymoteusz Wojdal - klasa V a
Robert Kramer - klasa V a
Kaja Herjan - klasa V b
Wojciech Gromski - klasa V b
Wiktor Konieczny - klasa V b
Wyróżnieni uczniowie otrzymają nagrody nadesłane przez Organizatora Konkursu.

     Znamy już również wyniki finału Ostrowskiego Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych "Z matematyką w XXI wieku" pod patronatem Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, który odbył się w środę 4 czerwca. Konkurs składał się z części indywidualnej i drużynowej. W rywalizacji indywidualnej duży sukces odniósł Tymoteusz Wojdal, który zajął I miejsce i uzyskał tytuł Mistrza Logiki.
     Gratulujemy sukcesów i zachęcamy uczniów interesujących się matematyką do udziału w konkursach w przyszłym roku szkolnym.


05.06.2014

Majsterkowanie w Castoramie


     Zgodnie z podstawą programową uczniowie klas młodszych powinni w ramach zajęć technicznych mieć możliwość budowania modeli z gotowych elementów. Z bardzo interesującej propozycji z tym związanej skorzystali uczniowie klasy 2c. 5 czerwca uczestniczyli w warsztatach MAJSTERKOWO. Zajęcia tego typu są prowadzone już w 60 sklepach Castorama w całej Polsce, a nasi drugoklasiści skorzystali z oferty placówki w Kaliszu.
     Pod okiem specjalistów każde z dzieci samodzielnie zbudowało drewniany samolot. Wprawdzie model składał się z gotowych elementów, ale sklejenie go wymagało wielkiej wytrwałości. Dużym wyzwaniem dla młodych "majsterklepek" było wbicie gwoździa w celu trwałego i szybkiego połączenia podwozia i korpusu. Mimo, że większość dzieci po raz pierwszy posługiwało się młotkiem i gwoździami, obyło się bez kontuzji, gdyż instruktorzy i opiekunowie cały czas czuwali nad bezpiecznym przebiegiem warsztatów.
     Zajęcia przysporzyły uczestnikom wiele radości. Instruktorzy cierpliwie i życzliwie objaśniali, demonstrowali i pomagali dzieciom tak, aby każde mogło osiągnąć sukces. Po wykonaniu samolotu należało poczekać aż klej "zrobi swoje" i będzie można przystąpić do malowania. W czasie przerwy na dzieci czekał poczęstunek w postaci słodyczy i napojów.
     Na zakończenie warsztatów każdy z dumą prezentował własnoręcznie wykonaną zabawkę, a prowadzący wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki oraz zaprosili dzieci do zwiedzania sklepu. Nie było to zwykłe oglądanie - dzieci mogły zobaczyć m.in. skomplikowaną maszynę, dzięki której pan pilarz tnie ogromne płyty do rozmiarów, jakich zażyczy sobie klient oraz obserwowali komputerowo sterowane mieszanie farb.
     Uczniowie z żalem opuszczali niezwykle gościnną kaliską Castoramę, ale czekała ich jeszcze pełna atrakcji wizyta w rezerwacie archeologicznym "Kaliski Gród Piastów" na kaliskim Zawodziu.


05.06.2014

Niech żyje bal!


"Niech żyje bal!
Bo to życie to bal jest nad bale!
Niech żyje bal!
Drugi raz nie zaproszą nas wcale!"
Agnieszka Osiecka

     Koniec roku szkolnego to dla szóstoklasistów nie tylko czas podsumowań ich dotychczasowych osiągnięć, ale także czas zabawy.
     Swój ostatni bal szóstoklasiści rozpoczęli od poloneza Michała Kleofasa Ogińskiego "Pożegnanie z Ojczyzną". Przygotowania i próby trwały wiele tygodni, więc taniec wypadł niemal idealnie. Jednak prawdziwa zabawa rozpoczęła się dopiero później. Oczywiście na balu nie mogło zabraknąć DJ, który zadbał o to, by absolwenci w niezwykłej atmosferze i w rytmie nowych i starych przebojów, przeżyli ostatnie wspólne chwile. Na imprezie zorganizowanej przez rodziców przyszłych gimnazjalistów wszyscy bawili się wyśmienicie, czemu sprzyjały zarówno balowe kreacje dziewczynek, jak i eleganckie stroje chłopców, całość dopełnił piękny wystrój sali balowej.
     Komers 2014 z całą pewnością zapisze się w kalendarzu szkoły jako jedna z najbardziej udanych imprez roku szkolnego 2013/2014. Szkoda, że to co dobre, tak szybko się kończy...


05.06.2014

SZKOLNY WOLONTARIAT


"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

     Uczniowie "dziewiątki" chętnie biorą udział w przedsięwzięciach, których celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Jak co roku uczniowie klas V i VI licznie włączyli się w akcję rozprowadzania cegiełek, zorganizowaną przez Konferencję Stowarzyszenia św. Wincentego a'Paulo, działającą przy parafii farnej. Dochód ze sprzedaży cegiełek przeznaczony jest na pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Uczniowie rozprowadzali cegiełki na ulicach Ostrowa podczas czterech kwest, które odbyły się od lutego do maja oraz podczas XXXIII Festynu Rodzinnego. Z pewnością praca ta sprawiła każdemu z nich radość i dała satysfakcję.


05.06.2014

Ruch to zdrowie


Na ruch, ruch, ruch, ruch
jest dzisiaj wielka moda,
więc ćwicz, ćwicz, ćwicz,
to dobre jest dla zdrowia...

     Kolejny już raz uczniowie klasy II a uczestniczyli w ciekawej i atrakcyjnej lekcji. Na zajęcia wychowania fizycznego zaprosiliśmy miłego gościa - instruktora fitness - pana Krystiana Kruszyka. Pan Krystian pracuje na co dzień w Klubie Factory Fitness i jest trenerem personalnym na siłowni oraz instruktorem na zajęciach spinningu - jazda na rowerze w rytmie muzyki. Na lekcji z panem Krystianem dzieci miały możliwość ćwiczyć na profesjonalnych przyrządach takich jak: piłki bossu, ciężarki, taśmy TRX oraz skakanki. Brały również udział w zawodach - wyścigi z przeszkodami w rzędach, w których nie było przegranych, a wszyscy uczniowie zostali nagrodzeni słodkościami. Spotkanie to zapewne na długo pozostanie w pamięci dzieci, które już na wrzesień umówiły się z naszym gościem na dalsze ćwiczenia. Istotne jest jednak to, że jako Szkoła Promująca Zdrowie wiemy, jak ważny jest ruch, który wpływa korzystnie na rozwój i sprawność fizyczną każdego z nas.


04.06.2014

Wycieczka w Beskidy


     Maj i czerwiec to nie tylko miesiące nauki, ale i odpoczynku po intensywnie przeżytym roku szkolnym. Klasy wyjeżdżają na wycieczki jedno lub kilkudniowe w różne regiony naszego kraju. Uczniowie z klasy 5a, 5c i 6a wybrali się w dniach 2. - 4. czerwca 2014 r. na trzydniową wycieczkę w Beskidy. Poniedziałkowy poranek przywitał ich niezbyt ciekawą pogodą. Wkrótce po wyruszeniu autokarem, zaczął padać deszcz, który towarzyszył dzieciom przez dwa dni. W poniedziałek grupa wraz z przewodnikiem wjechała wyciągiem krzesełkowym na zbocza Czantorii i udała się pieszo na szczyt góry. Następnie uczestnicy zwiedzili Wisłę - perłę Beskidu Śląskiego. Mieszkają tu m.in.: Adam Małysz, Piotr Żyła, Antoni Piechniczek, Piotr Kupicha. Wisła jest jednym z największych ośrodków luterańskich w Polsce i jedynym miastem, w którym ludność tego wyznania stanowi większość (ok. 60% mieszkańców). Na nocleg grupa udała się do Hostelu "Krokus", położonego wysoko na zboczu góry. W drugim dniu dzieci odwiedziły Istebną z Kurną Chatą Kawuloków, obejrzały w Koniakowie sklep z koronkami i wysłuchały bajania gawędziarza w chacie na Szańcach, kupiły oscypki i pamiątki. Pomimo intensywnych opadów deszczu powędrowały na miejsce w górach, w którym spotkały się granice trzech państw: Polski, Czech i Słowacji. Miały okazję obejrzeć wypoczynkową rezydencję Prezydenta Polski oraz zobaczyć dwie rzeki: Białą i Czarną Wisłę, dające, razem z Wisłą Malinką, początek Wiśle - królowej polskich rzek. W trzecim dniu uczniowie zwiedzili Cieszyn, urokliwe przygraniczne miasto. Było to bardzo ciekawa wyprawa, nie było czasu na nudę, cały czas coś się działo. Szkoda, że tak szybko trzeba było wracać do Ostrowa.


04.06.2014

Konkurs "Ulep ufoludki"


     W tym roku szkolnym uczniowie klas I c i I d wzięli udział w projekcie "Kosmiczny Klub Matematyczny" zorganizowanym przez wydawnictwo Nowa Era. Przez cały rok rozwiązywali nieziemskie zadania z różnych działów wiedzy matematycznej. W ostatnich dniach maja dokonali podsumowania , biorąc udział w konkursie "Ulep ufoludka". Zadaniem dzieci było wspólne rozwiązanie 15 zadań konkursowych , przy których trzeba było porządnie pogłówkować. Dzięki otrzymanym wynikom uczniowie mogli się dowiedzieć , jak wyglądają istoty pozaziemskie, które należało wykonać z plasteliny. Z pomocą rodziców każda klasa ulepiła 3 różne postacie, których zdjęcia wraz z kartą rozwiązań zostały przesłane do organizatora.
     Uczniowie uzyskali już tytuł "Nieziemskiego matematyka". Wszyscy z niecierpliwością czekamy na wyniki, gdyż oprócz kosmicznej satysfakcji nagrodą jest wizyta w Centrum Nauki Kopernik i planetarium Niebo Kopernika w Warszawie.


04.06.2014

AKCJA BEZPIECZNE WAKACJE 2014


     W czerwcu ostrowska "dziewiątka" przystąpiła do ogólnopolskiej akcji społecznej "Bezpieczne Wakacje 2014", która skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej w wieku od 5 do 16 lat.
     Celem tej inicjatywy jest przede wszystkim utrwalenie oraz promowanie podstawowych zasad związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.
     Ciekawe informacyjne oraz scenariusze lekcji, które zostaną wykorzystane podczas zajęć z uczniami przygotowane zostały przez ekspertów na podstawie materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze.


04.06.2014

Podsumowania konkursów


     Zbliża się koniec roku szkolnego. To czas na podsumowanie konkursów, w których wzięli udział nasi uczniowie.
     Szkolny Konkurs Krajoznawczy "Śladami Przebendowskiego" został przeprowadzony podczas rajdu w dniu 17.05.2014 r. Na I miejscu znalazł się Krzysztof Sztucki (5a), II miejsce przypadło Krzysztofowi Zawiszy (4c), natomiast na III miejscu uplasowali się: Paulina Kuchta (4c) i Jakub Adamski (2a).
     Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny Ekotest odbył się w dniu 15.04.2014 r. Wzięło w nim udział ponad 100. uczniów z klas IV - VI. Na wyniki tego konkursu musieliśmy trochę poczekać. Za bardzo dobry wynik w kraju wyróżnienia przyznano: Tymoteuszowi Wojdalowi (5a), Robertowi Kramerowi (5a) i Aleksandrze Juszczak (6c).
     Przez cały rok wszystkie klasy brały udział w zbiórce surowców wtórnych. W grupie klas I - III najwięcej koreczków i płyt CD zebrała klasa 2a, natomiast baterii klasa 3a. Wśród klas IV - VI, najlepsi w zbiórce koreczków byli uczniowie z klasy 4d, baterii uzbierali najwięcej uczniowie z klasy 5b, a płyt CD dzieci z klasy 4c.
     W Miejskim Konkursie MajOSTaszkowym, polegającym na zbiórce makulatury przodowali w naszej szkole uczniowie klasy 2c.
     Wszystkim uczniom i klasom należą się gratulacje. Dyplomy zostaną wręczone podczas apeli.


Logo


Wygraliśmy
- kwiecień 2008!
Zagłosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!

Zajęcia pozalekcyjne

Kalendarz szkolny

Rada Rodziców
SP nr 9

Linki
ostrow.pl
ceo.org.pl
ko.poznan.pl
oke.poznan.pl
interklasa.pl
profesor.pl
scholaris.pl
reba.pl
enotreeday.net

Szkoła Podstawowa nr 9
im. Jana Pawła II
w Ostrowie Wielkopolskim